بهترین ویلاسازی مشهد

در این مقاله از گروه معماری هزاره به قلب ویلاسازی مشهد می‌رویم، جایی که تاریخ و مدرنیته در هم تنیده‌اند و ویلاسازی در آن تبدیل به هنری خاص شده است. این شهر، که معماری‌اش تحت تأثیر فرهنگ غنی و تاریخی ایرانی-اسلامی است، نمایانگر تعادلی استثنایی بین گذشته و حال است. ویلاسازی مشهد نه تنها به […]