معمار و نگهبان موزه، ژان-لوئی کوآن، در سن 74 سالگی درگذشت.​

ژان-لوئی کوآن در 74 سالگی درگذشت

معمار و نگهبان موزه، ژان-لوئی کوآن، در سن 74 سالگی درگذشت. معمار، منتقد و نگهبان موزه، ژان-لوئی کوآن، دیروز در تاریخ 7 اوت در سن 74 سالگی درگذشت. او به خاطر تحقیقات گسترده‌اش در زمینه معماری مدرن و برنامه‌ریزی شهری شناخته شده بود و از سال 1994 تا کنون صندلی شلدون اچ. سولو در تاریخ […]